RULES

Rules are based on EGOR Guidelines

AGE / Věk

All participants must be aged 35 and above!!!

Všichni účastníci musí být starší 35 let!!!

SCRUMS / Mlýny

Scrums are uncontested, all forwards must remain bound until the ball has been cleared, scrum halves are permitted to follow the ball around the scrum, as well as number eight.

V mlýnech se netlačí, všichni rojníci zůstávají zavázáni, dokud míč nevyjde ze mlýna. Mlýnová spojka smí míč zvednou a hrát, stejně jako vazač.

LINE OUTS / Auty

All forwards must participate, lifting of jumpers is not permitted, a quick throw is not allowed.

V autu musí stát všichni rojníci, zvedání není povoleno, rychlý aut není dovolen.

RUCKS / Raky

‘Clearing’ out of players not in possession of the ball is not permitted.

Čištění hráčů v raku, kteří nedrží balón není dovoleno.

KICKING / Kopání

 

Defending Players may kick the ball from within their 22; no other kicking is permitted other than start and restarts. Free Kicks and Penalty Kicks are exceptions.

Bránící hráč může kopat z “22”, žádné jiné kopání není dovoleno. Volné kopy a trestné kopy tvoří výjimku (jsou dovoleny)

There are no Kicks after a score!

Po položení pětky se nekope.

 

RESTARTS / Výkopy

Following a score the scoring Team shall restart by kicking to their opponents.

Tým, který položil pětku vykopává!!!

SUBSTITUTIONS / Střídání

Unlimited substitutions are allowed and Players may return to the field.

Střídání je neomezené a vystřídaní hráči se můžou vrátit na hřiště!

TIME / Čas

Games shall be played over one 15 minutes period. Break between games is 5 minutes.

Hra se hraje 1×15 min. Přestávky mezi zápasy 5 minut.

OTHER / Ostatní

Players must observe the offside rule, particularly that of remaining behind the hindmost foot at rucks, mauls and scrums; lineouts to a minimum of 10 metres.

Hráči musí dávat pozor na ofsajdy, zejména zůstávat za posledníma nohama v racku, maulech a mlýnech, u autů min 10 metrů.

Captains will be responsible for the behaviour of their players.

Kapitán zodpovídá za chování hráčů svého mužstva.

Participants cannot wear any metal/aluminium studs. Only plastic, moulded or rubber ones are allowed!

 Účastníci nesmí mít hliníkové kolíky, jsou povoleny jen lité nebo plastové!

 

GOLDEN OLDIES TACKLING RESTRICTIONS

Omezení skládání ve zlaté kategorii.

RESTRICTIONS:

All Players must observe the restrictions on tackling Players wearing coloured shorts i.e. red, gold or purple.

Všichni hráči musí respektovat omezení skládání hráčů, kteří mají barevné trenýrky, tj. Červené, zlaté nebo purpurové!

GOLD SHORTS (Age range 65 – 74) – Any Player wearing gold shorts is not to be tackled or held but may be touched and opponents may stand in front of such Players, in both instances Players are deemed to have been ‘tackled’ and must pass the ball and be allowed to do so.

Zlaté trenýrky (věk 65 – 74) – každý hráč, který má zlaté trenýrky nesmí být složen, ale pro jeho zastavení platí TOUCH, v takovém případě se musí zastavit, musí předat míč a musí mu to být umožněno protihráčem.

PURPLE SHORTS (Age 75 plus) – Any Player wearing purple shorts is not be impeded in any way and is afforded unlimited freedom of action. Must pass the ball after 20 steps.

PURPUROVÉ trenýrky- každý hráč s purpurovými trenýrkami (75+) nesmí být nijak ohrožen a je mu dovolen pohyb v jakékoliv akci. Po 20 krocích musí přihrát.

 

 Old Prague ham Organisation Committee